Пояснення незаконності внесення змін до Програми

В пояснювальній записці йде посилання на статтю Бюджетного Кодексу, яка визначає видатки з бюджету розвитку (не природоохоронного) на природоохоронні заходи. Тоді як в резолютивній частині визначається, що заміна золошлакопроводів повинна здійснюватись із місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища в порядку, визначеному Бюджетним Кодексом. 

Як установлено Бюджетним кодексом України з із 01.01.2015 екологічний податок зараховується до загального фонду. Із місцевих бюджетів видатки на програми природоохоронних заходів місцевого значення проводять за рахунок:

 • загального фонду (чи спеціального, якщо є відповідні цільові надходження) – поточні та капітальні видатки (п. 13 ч. 1 ст. 91 БК);
 • бюджету розвитку (спеціальний фонд) – виключно капітальні видатки (ч. 3 ст. 71 БК).

Згідно зі ст. 4. ст. 22 Бюджетного Кодексу Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів визначаються рішенням про місцевий бюджет відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої цієї статті.

Отже, департамент екологічної політики Дніпровської міської ради – є розпорядником бюджетних коштів.

Як йдеться у Проекті рішення, згідно з п. 6. ст. 22 БК Розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджету (на безповоротній чи поворотній основі) в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів.

Критерії визначення одержувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням напрямів, досвіду і результатів діяльності, фінансово-економічного обґрунтування виконання заходів бюджетної програми та застосування договірних умов.

П. 5. Постанови КМУ № 228 від 28 лютого 2002 р. “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, 

Згідно з п. 9. Постанови одержувач бюджетних коштів (далі – одержувач) використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів.

Критеріями визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми є:

 • досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходу бюджетної програми;
 • виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби);
 • наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;
 • незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;
 • співвідношення вартості робіт, послуг та їх якості;
 • застосування договірних умов.

У разі отримання бюджетних коштів одержувачем платежі здійснюються з рахунка, відкритого в установленому порядку в органах Казначейства, якщо інше не передбачено законодавством.

Згідно з п. 34. Постанови плани використання бюджетних коштів одержувачів затверджуються їх керівниками за погодженням з розпорядниками, через яких вони отримують бюджетні кошти.

Отже, проектом Рішення не визначено або невірно визначено:

 • фонд, з якого будуть здійснюватися видатки бюджету; 
 • де саме буде здійснюватися заміна золошлакопроводу;
 • хто є одержувачем бюджетних коштів; 
 • чи відповідає одержувач бюджетних коштів критеріям визначення одержувача для здійснення заходів бюджетної програми; 
 • на яких договірних умовах здійснювалося визначення одержувача бюджетних коштів;
 • чи є у одержувача бюджетних коштів затверджений кошторис, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету.

Підтримай внеском

Дякуємо, що хочеш допомогти нашому ГО стабільно розвиватися!

Аби підтримати нас, перейди за цим посиланням.